medical teeth dentist dentistry dentistry  
teeth dentist dentalcenter news teeth dentsist number  
       

"Дентален център І - Бургас" ЕООД е търговско дружество учредено с решение на Бургаски Окръжен съд по фирмено дело 330/01.02.2000 г. Дружеството е правоприемник на Районна Стоматологична поликлиника, съгласно Заповед № РД 09-538/08.11.1999 г. на Министъра на Здравеопазването.

Окръжна Стоматологичната поликлиника в гр. Бургас е основана на 04.06.1951 г. с основатели д-р Ив. Кюмюрджиев - главен лекар, д-р Оник Тахтакран и д-р Райко Белопитов - завеждащ отделения.

През 1962 г. към поликлиниката преминава и Зъботехническа лаборатория, която е основана на 20.02.1947 г.

През 1968 г. здравното заведение е престено в нова сграда, намираща се на ул. Алескандровска №120, където е и в момента.

През 1982 г. Окръжна стоматологична поликлиника е преобразувана в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника с главни лекари - др Николов и др Тенев.

През 1990 г. ПОСП е преобразувана в Районна стоматологична поликлиника с главен лекар др Славчев. Със Заповед № РД 09-249/ 11.05.1992 г. на Министерството на здравеопазването се извършва разделяне на Районна стоматологична поликлиника и Зъботехническа лаборатория в самостоятелни единици, като директор на РСП става д-р А.Караиванова.

teeth care