medical teeth dentist dentistry dentistry  
teeth dentist dentalcenter news teeth dentsist number  
         
   
encev

д-р Димитър Енчев

Магистър по "Дентална медицина"
Магистратура по "Здравен мениджмънт"

Специалност: Орална хирургия и Обща дентална медицина

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от 1993 г.

   
enceva

д-р Цветка Енчева

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Обща дентална медицина и Ортодонтия

 

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ......... г.

   
bulanov

д-р Цветан Буланов

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Орална хирургия

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от .......... г.

   
georgiev

д-р Костадин Георгиев

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Орална хирургия
Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.
   
madjarov

д-р Живко Маджаров

Магистър по "Дентална медицина" и
Магистър "Здравен мениджмънт"

Специалност: Лицево - челюстна хирургия

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
 

д-р Андрей Перев

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Протетична дентална медицина
Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.
   
partenov

д-р Александър Партенов

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Протетична дентална медицина

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
yanakieva

д-р Малина Янакиева

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Детска дентална медицина

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
mihaleva

д-р Иваничка Стефанова

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Обща дентална медицина

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
staikova

д-р Нанка Стайкова

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Терапия

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
 

д-р Йовчо Янакиев

Магистър по "Дентална медицина"
Специализант: Орална хирургия - МА София

 
   
balev

д-р Пламен Балев

Магистър по "Дентална медицина"
Специализант: Ортодонтия

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
ahmed

д-р Нуртен Али Ахмед - Поплавска

Магистър по "Дентална медицина"
Обслужва: Детска дентална медицина и Обща дентална медицина

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
georgieva

д-р Веселка Георгиева

Магистър по "Дентална медицина"
Специалност: Физиотерапия и лигавични заболявания

Част от екипа на Дентален център І - Бургас ЕООД от ........ г.

   
teeth care