Planmeca Рго One

Видове Зъбни Снимки

Рентгенов апарат Planmeca Рго One. Възможност за заснемане на двуизмерни  рентгенови образи. Те могат да бъдат използвани за изследвания на дентомаксилофациалната анатомия, зъби, нос и други краниални структури.

С помощта на дигиталния рентгенов апарат  на глава могат да бъдат направени всички възможни лицево-челюстни изследвания – панорамни снимки,  снимки на синуси, на темпоро- мандибуларната става, на глава и отделни сектори от нея.

Обхваща се цялата дентална област, което дава изключително детайлна и точна информация за горна и долна челюст, глава.

Рентгеновият апарат може да се ползва не само от стоматолози, но и от неврохирурзи, хирурзи, специалисти по уши, нос и гърло.

Чрез апарата се получава ясен двуизмерен образ за състоянието на пациента. Облъчването с  апарата е минимално и е 4-5 пъти с по-ниско лъчево натоварване за пациента от това на алтернативния Кугел. Качеството на образа е високо, с по-добра разделителна система. Информацията може да се даде на филм, диск и e-mail.