Магистър по “Дентална медицина”

Специализант: Орална хирургия – МА София