Магистър по “Дентална медицина”

Специалност: Протетична дентална медицина