Магистър по “Дентална медицина”

Специалност: Физиотерапия и лигавични заболявания