Ортопантомограф, чрез, който се извършват както 3D така и 2D изображения – дигитални панорамни и цефалометрични. Предлага всички възможности за рентгенови изследвания в областите:

  • Имплантология
  • Ендодонтия
  • Пародонтология
  • Ортодонтия
  • Орална и лицево-челюстна хирургия
  • ТМС анализ

Planmeca ProMax 3D Mid предлага възможност за избор на подходящ обем – един зъб или цял череп. Най-малкият обем е 34 x 42 мм (за един зъбен квадрант), а най-големият е 160 x 160 мм (цялата лицева област).

Последният модел апарат на Planmeca ProMax 3D Mid има най-ниското ниво на облъчване спрямо денталните скенери на други фирми.

young girls sucking old mens dicks girl cries while anal masturbating porn