Всички медицински манипулации, които не се покриват от НЗОК се заплащат по утвърдения в лечебното заведение ценоразпис, след преглед от съответния специалист.